Sunday - Gold Maria Akanbi: A Prayer... An Interlude... A Meaningful Platitude

EVENT INFORMATION

Commissioned by Chapter, Gold Maria Akanbi’s “A Prayer... An Interlude... A Meaningful Platitude” is a performance film that explores the intricacies of journeying as a Black woman, on a terrain that often holds much trauma and malice towards them. Touching on the concept of divesting away from Blackness to using one’s identity and heritage to give strength to survive trials, this work acts as an allegorical tale in some ways and numerous fantastical fantasies in others.

Akanbi’s wider practice can be further explored through her new book “Woman3rd”, which is on sale and can purchased on her website 

About the Artist
Gold Maria Akanbi is a British-Nigerian, neurodiverse multidisciplinary artist whose work spans across many mediums and themes in order to create a full and immersive body of work to enrapture and take command of the senses of their audience.
www.MariaGoldAkanbi.com


Wedi’i chomisiynu gan Chapter, mae “A Prayer... An Interlude... A Meaningful Platitude” gan Gold Maria Akanbi yn ffilm berfformio sy’n archwilio cymhlethdodau mynd ar daith fel menyw Ddu, ar dir sy’n aml yn dal cymaint o drawma a malais tuag atynt. Gan gyffwrdd â’r cysyniad o wyro oddi wrth Duwch, i ddefnyddio hunaniaeth a threftadaeth i roi cryfder i oroesi heriau, mae’r gwaith yma’n gweithredu fel chwedl alegorïaidd mewn rhai ffyrdd, a ffantasïau rhyfeddol niferus mewn ffyrdd eraill.

Mae modd archwilio arfer ehangach Akanbi ymhellach drwy ei llyfr newydd “Woman3rd”, sydd ar werth ac ar gael ar ei gwefan.
 
Ynglŷn â'r Artist

Artist amlddisgyblaethol a niwroamrywiol Brydeinig-Nigeraidd yw Gold Maria Akanbi, y mae ei gwaith yn amrywio ar draws llawer o gyfryngau a themâu er mwyn creu corff llawn a throchol o waith i feddiannu ac i gymryd rheolaeth dros synhwyrau’r gynulleidfa.
www.MariaGoldAkanbi.com